Smyslem těchto aktivit je především podpora, edukace a aktivizace osob ze
sledovaného území, jejich zapojení do místních aktivit a posilování rodinných,
mezigeneračních a komunitních vazeb v jednotlivých obcích i v rámci MAS jako
celku.

Kontakt pro realizaci či zapojení se do organizace/účasti:
ING. HANA SKALNÍKOVÁ, komunitní pracovník OPZ+
skalnikova@masbobrava.cz 
+420 731 074 100


Realizované aktivity:
1) Ostopovice – beseda O ŠKOLE PO ŠKOLE – PŘÍRODNÍ ZAHRADA (dne 13. 4. 2023)

  • typ akce – edukace osob (sdílení informací, zkušeností, rad i diskuse účastníků)
  • lektor Petra Štěpánková

2) Nebovidy – komentovaná procházka POZNEJTE OKOLÍ NEBOVID (dne 23. 5. 2023)

  • typ akce – aktivizace komunity
  • lektor Milan Mojžíš

3) Modřice – přednáška PODVODNÍCI NA SÍTI (dne 19. 6. 2023)

  • typ akce – edukace a podpora osob (informování o nekalých praktikách ve
  • virtuálním prostoru, sdílení zkušeností i možností obrany/ochrany)
  • lektor David Bezdomnikov

4) Troubsko – akce TROUBSKEM S NORDIC WALKING I. a II. (ve dnech 21. a 28. 6. 2023)

  • typ akce – aktivizace komunity
  • lektor Zdenka Šardová