Alokace výzvy MAS (CZV): 5 449 131,00 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 5 00 000,00 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 2 800 000,00 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 9. 5. 2023, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 9. 5. 2023, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou: 31. 8. 2023, 12:00

Podporovaná aktivita: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 2 Infrastruktura základních škol

Příloha č. 1 Kontrolní list admin hodnocení-IROP-Vzdělávání

Příloha č. 2 Kontrolní list věcné hodnocení-IROP-Vzdělávání

Příloha č. 3 Formulář projektového záměru

Příloha č. 4 Vyjádření MAS o souladu_nesouladu

Příloha č. 5 Kontrolní list shody s MS2021+

Interní postupy IROP MAS Bobrava, z.s. (verze 1, platnost od 3.5.2023)

Nadřazená výzva 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (platná k datu vyhlášení výzvy).

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (platná k datu vyhlášení výzvy).

Další potřebná dokumentace na stránkách MMR zde.

Seznam přijatých záměrů na MAS zde.

Výsledek administrativní kontroly zde.

Výsledek věcného hodnocení zde.

Projekty doporučené k podpoře zde.