Název projektu: Společně po Bobravu

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000087

Doba realizace projektu: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2024

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Aktivity projektu: 
Podporovanými aktivitami bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS. Jedná se o vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 2 projektové manažery a finančního manažera.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z prostředků EU.