Název projektu: MAP Šlapanice III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022990

Doba realizace projektu: 1. 7. 2022-30. 11. 2023

MAS Bobrava je zapojena do projektu MAP Šlapanice III, jehož příjemcem a nositelem je MAS Slavkovské bojiště. Cílem projektu je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství a společného akčního plánování dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (tzv. MAP) na období let 2024-2025. Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu, čímž se dále rozvíjí a prohlubuje spolupráce v území za využití participativních metod.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2021

MAS Bobrava je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II, jehož příjemcem a nositelem je MAS Slavkovské bojiště. Cílem projektu je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu, který byl na školní rok 2018/2019 sestaven již v rámci projektu MAP I, dojde k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod. Do přípravy dokumentu jsou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. 

Co se u nás právě děje? Aktuální informace sledujte na této stránce. Dále na facebooku nebo v rubrice MAP vzdělávání. 

Kontakty na realizační tým projektu: 

  • Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Hrubý+420 608 961 022, hruby@masbobrava.cz 
  • Koordinátor MAP: Mgr. Eva Kreizlová, +420 604 671 070, kreizlova@slavkovskebojiste.cz 
  • Koordinátor MAP: Hana Benešová, +420 605 371 208, benesova@masbobrava.cz
  • Asistent koordinátora MAP: Ing. Alena Kováříková, +420 603 891 379, kovarikova@masbobrava.cz 
  • Asistent koordinátora MAP: Ing. Martina Stará, +420 737 112 985, stara@masbobrava.cz 
  • Finanční manažer a administrátor: Romana Janíková, +420 737 101 572, janikova@slavkovskebojiste.cz 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404

Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 30. 9. 2017

MAS Bobrava je iniciátorem a partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice , jehož nositelem je MAS Slavkovské bojiště a partnerem Město Šlapanice. Na realizaci projektu se podílí taktéž MAS Moravský kras, jehož území do ORP Šlapanice spadá. Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu.

Aktuality k projektu naleznete v rubrice MAP vzdělávání.

Dne 29. září 2017 byly Řídícím výborem projektu schváleny následující výstupy projektu: 

Kompletní informace o projektu MAP I naleznete na webových stránkách nositele projektu MAS Slavkovské bojiště.