Informace o projektu:

MAS Bobrava realizuje koordinační a osvětovou činnost v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. 

​Cílem energetického koordinátora je:

​→ zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji; 

​→ propagovat individuální a národní přínosy energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele; 

​→ zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů; 

​→ informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování; 

​→ informovat o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor; 

​→ koordinovat činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky. 

​Koordinátor této činnosti je Ing. Barbora Trávníčková.

​Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

​NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)