Aktuální složení orgánů MAS Bobrava, z.s. k je uvedeno v následujících tabulce (k 27. 11. 2023).

Archiv složení orgánů MAS: