Valná hromada 

Rok 2015

Valná hromada 20. 04. 2015

Valná hromada 26. 10. 2015 

Valná hromada 15. 12. 2015

Rok 2016 

Valná hromada 12. 12. 2016

Rok 2017 

Valná hromada 22. 5. 2017

Valná hromada 21. 11. 2017,  Oprava přílohy č. 7

Valná hromada 20. -22. 12. 2017 per rollam

Rok 2018 

Valná hromada 6 – 9. 2. 2018 per rollam

Valná hromada 19. – 22. 2. 2018 per rollam

Valná hromada 19. 6. 2018 

Valná hromada 3. 12. 2018

Rok 2019

Valná hromada 10. 6. 2019

Valná hromada 25. 11. 2019

Rok 2020

Valná hromada 30.3.-3.4.2020 per rollam

Valná hromada 23. 6. 2020

Valná hromada 18. 11.- 25. 11. 2020 per rollam

Valná hromada 4. 12. – 9. 12. 2020 per rollam

Rok 2021

Valná hromada 22. 6. 2021

Valná hromada 17. 8.-20.8-2021 per rollam

Valná Hromada 15. -19. 11. 2021 per rollam

Valná hromada 8. – 10. 12. 2021 per rollam

Rok 2022

Valná hromada 15. 6. 2022

Valná hromada 14. – 16. 9. 2022 per rollam

Valná hromada 14.11.2022
Valná hromada 30.11-1.12.2022 per rollam

Rok 2023

Valná hromada 21.6.2023

Valná hromada 27.11.2023

Řídící výbor

Rok 2015

Řídící výbor 16. 4. 2015

Řídící výbor 5. 5. 2015

Řídící výbor 9. 6. 2015

Řídící výbor 23. 6. 2015

Řídící výbor 22. 9. 2015

Řídící výbor 20. 10. 2015

Řídící výbor 3. 11. 2015

Řídící výbor 1. 12. 2015

Rok 2016

Řídící výbor 22. 2. 2016

Řídící výbor 22. 11. 2016

Řídící výbor 12. 12. 2016

Řídící výbor 20. 12. 2016

Rok 2017

Řídící výbor  27. 2. 2017

Řídící výbor 15. 5. 2017

Řídící výbor 28. 8. 2017

Řídící výbor 8. 11. 2017

Řídící výbor 21. 11. 2017 

Řídící výbor 20. 12. 2017 per rollam

Rok 2018

Řídící výbor 15. 1. 2018 per rollam 

Řídící výbor 20. 2. 2018

Řídící výbor 20. 3. 2018

Řídící výbor 19. 4. 2018 per rollam

Řídící výbor 26. 4. 2018

Řídící výbor 3. 5. 2018 per rollam

Řídící výbor 4. 6. 2018

Řídící výbor 15. 06. 2018 per rollam

Řídící výbor 27. 6. 2018 per rollam

Řídící výbor 29. 6. 2018 per rollam

Řídící výbor 6. 8. 2018 per rollam (schválení seznamu projektů 1. výzva IROP)

Řídící výbor 22. 8. 2018

Řídící výbor 26. 10. 2018 per rollam (schválení KL 2. výzva IROP)

Řídící výbor 12. 11. 2018 

Řídící výbor 21. 11. 2018 per rollam

Řídící výbor 10. – 12. 2018 per rollam (schválení projektů 2. výzvy IROP)

Rok 2019

Řídící výbor 20. 2. 2019

Řídící výbor 22.-29.03. 2019 per rollam (schválení 3. výzvy IROP)

Řídící výbor 16. 4. 2019 per rollam 

Řídící výbor 14.5.2019

Řídící výbor 30.5. – 31.5.2019 per rollam (schválení KL 3. výzva IROP)

Řídící výbor 23.7-29.7.2019 per rollam (schválení projektu 3. výzva IROP)

Řídící výbor 24.9.2019

Řídící Výbor 13.11.-15.11.2019 per rollam

Řídící Výbor 21.11.-25.11.2019 per rollam

Řídící výbor 25. 11. 2019

Řídící výbor 12. 12. 2019

Rok 2020

Řídící výbor 6. 2 .- 10.2. 2020 per rollam

Řídící výbor 3. 3. 2020

Řídící výbor 27.3. – 30.3.2020 per rollam

Řídící výbor 17. 4.-19. 4. 2020 per rollam

Řídící výbor 24. 4. – 27. 4. 2020 per rollam

Řídící výbor 6. 5. – 11. 5. 2020 per rollam

Řídící výbor 10. 6. 2020

Řídící výbor 15. 7. 2020

Řídící výbor 16. 7. -21. 7. 2020 per rollam

Řídící výbor 23. 10. -27. 10. 2020 per rollam

Řídící výbor 4. 11. – 9. 11. 2020 per rollam

Řídící výbor 26. 11. -1. 12. 2020 per rollam

Řídící výbor 15. 12. 2020

Rok 2021

Řídící výbor 11. 2. – 14. 2.2021 per rollam

Řídící výbor 9. 3. – 12. 3. 2021 per rollam

Řídící výbor 2. 6. 2021

Řídící výbor 8.9 – 10.9.2021 per rollam (schválení 5. výzvy IROP)

Řídící výbor 26.10.2021 

Řídící výbor 2-6.11.2021 per rollam (schválení KL 5. výzvy IROP)

Řídící výbor 6. 12. 2021

Řídící výbor 16. 12. 2021

Rok 2022

Řídící výbor 7.-10.1. 2022 per rollam

Řídící výbor 18. 2. 2022

Řídící výbor 8. 4. 2022

Řídící výbor 17.5.2022

ŘV 6. – 9 .6. 2022 per rollam

ŘV 15. 6. 2022

ŘV 16. 21. 8. 2022 per rollam

ŘV 12. 9. 2022

ŘV 10. 10. 2022

ŘV 8.-10.11. 2022 per rollam
Rok 2023
ŘV 17.-18.1.2023 per rollam
ŘV 14.2.2023
ŘV 24.4.2023
ŘV 28.4-3.5.2023 per rollam (schválení IP, 1. a 2. výzva IROP)
ŘV 23.6.-26.6.2023 per rollam (zrušení prezentace 1.výzva IROP)
ŘV 3.8.2023 (výběr projektů 1. výzva IROP)
ŘV 24. 9. – 19. 9. 2023 (zrušení prezentace 2, výzva IROP)
ŘV 25.10.2023 (výběr projektů 2. výzva IROP)
Rok 2024

ŘV 16-18.1.2024 per rollam

ŘV 29.1.2024

ŘV 26.2.2024 (schválení 1. výzvy OP TAK)

ŘV 9.-11.4.2024 per rollam (Fiche SZP)

ŘV 12.4.2024

ŘV 19.-23.4.2024 per rollam (Výzva SZP)

ŘV 30.4.2024 per rollam

Výběrová komise

Rok 2015

Výběrová komise 1 .12. 2015

Rok 2017

Výběrová komise 28. 8. 2017

Rok 2018

Výběrová komise 17. 4. 2018

Výběrová komise 24. 4. 2018

Výběrová komise 12-20. 7. 2018_proškolení k věcnému hodnocení 1. výzva IROP

Výběrová komise 31. 7. 2018_Věcné hodnocení 1. výzva IROP

Výběrová komise 20. 8. 2018

Výběrová komise 22. 8. 2018

Výběrová komise 26-29. 11. 2018_proškolení k věcnému hodnocení 2. výzva IROP

Výběrová komise 6.12.2018_Věcné hodnocení 2. výzva IROP

Rok 2019

Výběrová komise 3. 4. 2019

Výběrová komise 5. 4. 2019

Výběrová komise 11.7.2019_proškolení k věcnému hodnocení 3. výzva IROP

Výběrová komise 17.7.2019_věcné hodnocení 3. výzva IROP

Výběrová komise 19. 7. 2019

Výběrová komise 25. 11. 2019

Rok 2020

Výběrová komise 15. 4. 2020 proškolení k věcnému hodnocení 4. výzva IROP

Výběrová komise 24. 4. – 29. 4. 2020 per rollam věcné hodnocení 4. výzvy IROP, dokumentace pro jednání

Výběrová komise 9. 7. 2020

Výběrová komise 10. 7. 2020

Výběrová komise 13. 10. -15. 10. 2020 per rollam

Výběrová komise 19. 10. -21. 10. 2020 per rollam

Výběrová komise 26. 11. -1. 12. 2020 per rollam

Rok 2021

Výběrová komise 27. 5 . 2021

Výběrová komise 28. 5 . 2021

Výběrová komise 26.11.2021 – proškolení 5. výzvy IROP

Výběrová komise 2.12.2021 – hodnocení 5. výzvy IROP

Rok 2022

Výběrová komise 3.5.2022

Výběrová komise 4.5.2022

Rok 2023
Výběrová komise 12.4.2023
Výběrová komise 13.4.2023
Výběrová komise 13.7.2023(proškolení + hodnocení 1. výzva IROP)

Výběrová komise 9.10.2023(proškolení + hodnocení 2. výzva IROP)

Revizní komise

Rok 2017

Revizní komise 6. 12. 2017

Rok 2018

Revizní komise 15. 1. 2018

Revizní komise 27. 8. 2018

Rok 2019

Revizní komise 5. 6. 2019

Rok 2020

Revizní komise 11. 5.-13. 5. 2020 per rollam

Revizní komise 7. 8.-14. 8. 2020 per rollam

Revizní komise 26. 11. -1. 12. 2020 per rollam

Rok 2021

Revizní komise 05-31-06-04 per rollam

Rok 2022

Revizní komise   18. 5. 2022

Rok 2023
Revizní komise 16.-19.6.2023 per rollam