V této sekci naleznete veškeré relevantní dokumenty vztahující se k činnosti MAS Bobrava, z.s. Pro lepší přehlednost jsou tyto dokumenty tematicky řazeny v menu vpravo.