Pozvánka na akci Místní akční skupiny JMK včera, dnes a zítra

7. 4. 2016 Různé

Zveme Vás na unikátní akci organizovanou Jihomoravským krajem, jejíž součástí bude i prezentace naší MAS. Těšit se můžete nejen na zajímavé přednášky, ale i na (…)

MAS Bobrava se zapojila do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu

10. 2. 2016 Různé

Naše MAS se společně s dalšími MAS z Jihomoravského kraje zapojila do inciativy Milion ovocných stromů pro krajinu. Cílem iniciativy je  je vrátit do erozí (…)

Finální verze SCLLD

16. 12. 2015 SCLLD

Dne 15. 12. 2015 byla Valnou hromadou schválená finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava. Její znění je zveřejněno na odkazu níže. (…)

Kompletní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

27. 11. 2015 SCLLD

Po zapracování připomínek a dopracování veškerých příloh a náležitostí vyžadovaných metodikou zveřejňujeme k veřejnému připomínkování kompletní návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Vaše připomínky prosím zasílejte (…)

Valná hromada MAS 15.12.2015

10. 11. 2015 Různé

Srdečně Vás zveme na třetí Valnou hromadu MAS Bobrava, z.s. Bude se konat dne 15. 12. 2015 od 17:00 ve společenské místnosti v Klubu důchodců v Moravanech, Vnitřní 24. (…)

Strategická část SCLLD k připomínkování

27. 10. 2015 SCLLD

Po projednání Valnou hromadou spolku (26. 10. 2015) zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh strategické části SCLLD (strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity). Vaše připomínky prosím (…)

Valná hromada MAS 26.10.2015

10. 9. 2015 Různé

Srdečně Vás zveme na první Valnou hromadu MAS Bobrava, z.s. Bude se konat dne 26. 10. 2015 od 17:00 ve společenské místnosti v Klubu důchodců v Moravanech, Vnitřní 24. (…)

Analytická část SCLLD k připomínkování

1. 9. 2015 SCLLD

Zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh analytické části SCLLD (vymezení a základní popis území, socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza problémů a potřeb). Vaše připomínky prosím zasílejte (…)

Veřejná projednání SCLLD

1. 9. 2015 SCLLD

Chcete rozhodovat o umístění peněz z evropských fondů? Přijďte a společně s námi se na tomto rozhodování podílejte a ovlivněte, jaké projekty budou z těchto peněz financovány. (…)

Valná hromada MAS 20.4.2015

15. 3. 2015 Různé

Srdečně Vás zveme na první Valnou hromadu MAS Bobrava, z.s. Bude se konat dne 20. 4. 2015 od 18:00 ve společenské místnosti v Klubu důchodců v Moravanech, Vnitřní 24. (…)