Analytická část SCLLD k připomínkování

1. 9. 2015 SCLLD

Zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh analytické části SCLLD (vymezení a základní popis území, socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza problémů a potřeb). Vaše připomínky prosím zasílejte (…)

Veřejná projednání SCLLD

1. 9. 2015 SCLLD

Chcete rozhodovat o umístění peněz z evropských fondů? Přijďte a společně s námi se na tomto rozhodování podílejte a ovlivněte, jaké projekty budou z těchto peněz financovány. (…)

Valná hromada MAS 20.4.2015

15. 3. 2015 Různé

Srdečně Vás zveme na první Valnou hromadu MAS Bobrava, z.s. Bude se konat dne 20. 4. 2015 od 18:00 ve společenské místnosti v Klubu důchodců v Moravanech, Vnitřní 24. (…)