MAS Bobrava poskytuje pomoc se získáním dotace zcela ZDARMA.

Dotační program přispěje na výměnu oken, dveří nebo zateplení fasády, střechy či podlahy a na pořízení solárního ohřevu vody. Má pomoci s úsporami nízkopříjmovým domácnostem, cílí na penzisty a lidi s nárokem na příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě.

Celková výše dotace je max. 250 000,- Kč a skládá se z jednotlivých opatření:

Pro koho je dotace určena? 

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (popřípadě trvale obývaného rekreačního objektu) s trvalým pobytem před datem 12.9.2022 za podmínky, že:

Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a nevlastní další stavbu pro bydlení,
nebo podíl na takovéto nemovitosti

NEBO

Žadatel je zahrnut v žádosti o příspěvek na bydlení, nebo příspěvek na dítě.

Bližší informace zde: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060

———————————————————

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte našeho energetického specialistu:

Ing. Barbora Trávníčková

Telefon: 730 118 759

Email: travnickova@masbobrava.cz

———————————————————

Na tuto činnost je čerpána podpora z Evropské Unie. Cílem projektů je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

V rámci 1. výzvy (1/2023) jsme realizovali tyto projekty:

  • Nová zelená úsporám Light – MAS Bobrava I, reg. č. 5230100061
  • Nová zelená úsporám Light – MAS Bobrava II, reg. č. 5230100334
  • Nová zelená úsporám Light – MAS Bobrava III, reg. č. 5230100509
  • Nová zelená úsporám Light – MAS Bobrava IV, reg. č. 5230100698
  • Nová zelená úsporám Light – MAS Bobrava V – reg. č.5230100810

V rámci 2. výzvy (1/2024)

  • Nová zelená úsporám Light – MAS Bobrava VI, reg. č. 5240100175