MAS Bobrava poskytuje pomoc se získáním dotace zcela ZDARMA.

Dotační program přispěje na výměnu oken, dveří nebo zateplení fasády, střechy či podlahy a na pořízení solárního ohřevu vody. Má pomoci s úsporami nízkopříjmovým domácnostem, cílí na penzisty a lidi s nárokem na příspěvek na bydlení.

Dotace na zateplení a výměnu oken a dveří až 150.000,-Kč.

Dotace na solární ohřev vody až 90.000,-Kč.

Kdo může žádat  

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (popřípadě trvale obývaného rekreačního objektu) s trvalým pobytem před datem 12.9.2022 za podmínky, že:

Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

nebo

Žadatel kdykoli v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení.

nebo

Žadatel, nebo některý ze členů domácnosti kdykoli v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

—————————————————————————-

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte našeho energetického specialistu:

Ing. Barbora Trávníčková

Telefon: 730 118 759

Email: travnickova@masbobrava.cz