Navýšení alokace výzev na Infrastrukturu ZŠ o 1,378 mld. Kč

18. 7. 2017 Alena Kováříková

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu ke dni 18. 7. 2017 navýšil alokaci výzev č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“ a to celkově o 1,378 Kč z prostředků Evropských fondů.

Navýšení alokace výzvy reaguje na velké množství úspěšných podaných projektů a na celkové urychlení schvalování úspěšných projektů. Navýšení obou výzev je ve stejném poměru, jako bylo jejich vyhlášení – 30 % z výše uvedené částky se použije pro navýšení výzvy č. 46 (tj. 963 955 811 Kč) a 70 % částky pro navýšení výzvy č. 47 (tj.  2 249 230 237 Kč).

MAS Bobrava v současné době taktéž připravuje a v brzké době vyhlásí výzvu na infrastrukturu škol a vzdělávacích zařízení, v rámci níž budou moci žadatelé požádat o podporu mimo jiné na výstavbu nových budov, rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury, pořízení vybavení budov a učeben a další.

Pokud máte k uvedeným výzvám či výzvě MAS více otázek, neváhejte se na nás obrátit!