Národní síť MAS má nové vedení

20. 3. 2017 Alena Kováříková

Ve čtvrtek 16. března se v Hranicích na Moravě uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS), které se mohly účastnit všechny MAS z České republiky. Na programu byly hlavně volby do orgánů organizace a volba nového vedení. Celkem bylo zaregistrováno 151 mandátů, což představuje necelých 90 % členské základny.

Volby na předsedu organizace vyhrála v druhém kole veřejného hlasování Místní akční skupina Opavsko zastoupená Ing. Jiřím Kristem, který se stává novým předsedou Národní sítě místních akčních skupin pro následující období 2017-2019. Novým sídlem zastřešující národní organizace se stává Hradec nad Moravicí.

Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Český Západ prostřednictvím Jana Floriana. Nově byly zvoleny MAS Hradecký venkov prostřednictvím Jany Kuthanové a MAS Horní Pomoraví prostřednictvím Ing. Františka Wintera.

Mimo jiné se jednalo také o návrhu na vyloučení jednoho z členů, MAS Karlštejnsko z. ú.,  za porušení zásad soužití ve spolku, poškozování dobrého jména či významu poslání NS MAS. Účastníci Valné hromady svým hlasování člena vyloučili. Počet členů Národní sítě Místních akčních skupin se tak snížil na 167 ze 179 existujících MAS.

Průběh jednání včetně úvodních slov hostů z řad ministerstva pro místní rozvoj, města Hranice, Olomouckého kraje a zástupců partnerských organizací se dozvíte v zápise z jednání, který bude zveřejněn.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby  – místní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje  metodou LEADER ve prospěch venkova. Hlavním posláním je sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci se subjekty a organizacemi působícími na venkově a hájit společné zájmy členských MAS vůči státu. Mezi základní principy se dále řadí prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS.

Ing. Jiří Krist, zástupce předsednické Místní akční skupiny Opavsko