MŽP nabídne obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny

15. 12. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, která podpoří zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Výzva je konkrétně zaměřena na kofinancování na vypracování územních studií krajiny příjemců, kteří již o dotaci na vypracování územní studie krajiny zažádali v rámci výzvy IROP zaměřené právě na zpracování uvedeného dokumentu. Obce s rozšířenou působností tak mohou díky podpoře MŽP z Národního programu Životní prostředí uhradit náklady na vypracování územní studie krajiny ze 100 %. Až 90% dotaci získají z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a až 10 % mohou získat v rámci této výzvy. Podmínkou získání této dotace je vydaní rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory právě ze zmíněného dotačního titulu IROP.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace, jejíž výše je 35 mil. Kč.