MŽP nabídne obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, která podpoří zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Výzva je konkrétně zaměřena na kofinancování na vypracování územních studií krajiny příjemců, kteří již o dotaci na vypracování územní studie krajiny zažádali v rámci výzvy IROP zaměřené právě na zpracování uvedeného dokumentu. Obce s rozšířenou působností tak mohou díky podpoře MŽP z Národního programu Životní prostředí uhradit náklady na vypracování územní studie krajiny ze 100 %. Až 90% dotaci získají z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a až 10 % mohou získat v rámci této výzvy. Podmínkou získání této dotace je vydaní rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory právě ze zmíněného dotačního titulu IROP.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace, jejíž výše je 35 mil. Kč.