MŠMT otevírá on-line konzultaci ke Strategii digitálního vzdělávání

23. 8. 2017 Alena Kováříková

MŠMT již čtvrtým rokem pracuje na realizaci Strategie digitálního vzdělávání (SDV). Její realizace je nyní v polovině a Ministerstvo dává veřejnosti možnost se k aktualizaci návrhu vyjádřit prostřednictvím on-line dotazníku, a to do 17. září 2017.  Následně bude zpracována aktualizovaná verze strategie, kterou bude diskutovat kulatý stůl České národní koalice pro pracovní místa 2. listopadu. Před předložením do vlády materiál ještě projde standardním procesem připomínkování.

Mezi nejdůležitější výstupy strategie patří připravované změny ve výuce ICT na základních a středních školách. Základní školy dnes dle platných rámcových vzdělávacích programů vyučují ICT hodinu na prvním a hodinu na druhém stupni základních škol. Obsahem jsou nejčastěji základní dovednosti při práci s kancelářským softwarem. Na základě SDV se připravuje nové znění rámcového vzdělávacího programu pro obor ICT.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.