Ministryně Valachová k podpoře technického vzdělávání

15. 12. 2016 Alena Kováříková

Budoucnost technického vzdělávání 2016 se zaměřením na Kraj Vysočina byla tématem stejnojmenné konference, která se 13. prosince 2016 konala v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Účastníci konference zdůraznili důležitost propojení průmyslu a školství na mikroregionální úrovni. Ministryně Kateřina Valachová představila plány MŠMT v oblasti technického a odborného vzdělávání. Ministryně rovněž sdělila, že Poslanecká sněmovna je v současnosti těsně před schválením rámce podpory odborného vzdělávání v našem školském systému. Z toho vyplývá, že nejpozději od 1. září 2017 budou mít zaměstnavatelé i ředitelé škol ve školském zákoně oporu pro odborné a duální vzdělávání. Zároveň ředitelé středních odborných škol budou mít právo sestavit z řad zaměstnavatelů poradní týmy, které budou moci ovlivňovat vzdělávání v rámci středních odborných škol.

Od 1. září 2017 dojde podle ministryně také k významné změně dotačního programu pro odborné vzdělávání, kde budou více podporovány zejména ty kraje, kterým se daří uspět v inovacích u tradičních oborů typických pro daný kraj.