MAS vyhlašuje 7. výzvu PRV

10. 8. 2020 Alena Kováříková

Dnes 10. 8. 2020 vyhlašujeme 7. výzvu PRV zaměřenou na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky přes Portál farmáře od 10. 8. do 20. 9. 2020 vč.  V rámci této výzvy MAS přerozdělí 1 743 748,- Kč v následujících oblastech:

Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků 

 • Alokace dotace: 700 000,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu : 700 000,- Kč
 • Výše dotace: 50 %, příp. 60 % (Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.)
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 1 Investice do zemědělských podniků na tomto odkaze.

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí 

 • Alokace dotace: 1 043 748,- Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů projektu: 50 000,- Kč
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu: 400 000,- Kč
 • Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů
 • Kompletní informace a podmínky platné pro Fichi 5 Občanská vybavenost obcí na tomto odkaze.

Semináře pro žadatele

 • 8. 9. 2020 od 15:00 hod., Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – seminář k podmínkám výzvy a oblastem podpory
 • 10. 9. 2020 od 15:00 hod., Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) – seminář k samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře

Kompletní a aktuální informace k výzvě PRV č. 7 můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci  „Výzvy“ zde.