MAS oslavila 5. výročí své činnosti

13. 3. 2020 Alena Kováříková

Místní akční skupina Bobrava je společenstvím obcí, neziskových organizací, podnikatelů a aktivní veřejnosti působících na území 12 obcí kolem Bobravy – Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko a Želešice. Hlavním cílem místních akčních skupin po celé České republice je podpora a rozvoj venkovských regionů, a to nejen prostřednictvím přerozdělování dotačních prostředků z fondů EU, ale i prostřednictvím podpory spolupráce a setkávání místních občanů a organizací.

Místní akční skupina Bobrava (dále jen „MAS“) byla dne 11. 3. 2015 založena z iniciativy aktivní veřejnosti a obcí. Od té doby uplynulo již 5 let a MAS má za sebou spoustu zajímavé práce. Od svého založení MAS vyhlásila 4 výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova a 4 výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci těchto výzev bylo podpořeno celkem 25 projektů a do území přerozděleno 20 mil. Kč. Jednalo se o projekty na rekonstrukce chodníků, vybavení a obnovu základních a mateřských škol, na podporu investic drobných podnikatelů a zemědělců či o zřízení naučných stezek.

K činnosti MAS Bobrava patří i dotační poradenství a konzultace projektových záměrů v rámci různých dotačních titulů. MAS se prostřednictvím svých projektů dále aktivně zapojuje do podpory mateřských a základních škol – nejen materiální vybavení, ale i soustavné vzdělávání a podpora spolupráce zástupců škol a pedagogů. V neposlední řadě se jedná např. o výsadby ovocných stromů v obcích, pořádání odborných seminářů pro širokou veřejnost a celkovou podporu spolupráce v území MAS.

5. výročí MAS jsem s našimi členy oslavili ve dnech 6.-7. 3. 2020 v Zaječí a dále jsme pokračovali na exkurzi do Sonnentoru v Čejkovicích. Tímto všem našim členům děkujeme za podporu a spolupráci a MASce přejeme minimálně dalších 5 let úspěšné práce. 🙂