MAS Bobrava žije!

28. 4. 2017 Jiří Hrubý

Vážení přátelé MAS Bobrava,

s radostí Vám oznamujeme, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava (SCLLD) byla po procesu náročné dlouhodobé kontroly ze strany ministerstev úspěšně schválena. V následujících měsících, po dokončení nezbytných administrativních procesů ze strany MMR, začneme vyhlašovat první výzvy a přerozdělovat finanční prostředky určené k rozvoji našeho území. Podporovat budeme zejména menší projekty:

  • škol a dalších vzdělávacích institucí,
  • zemědělských subjektů,
  • malých a drobných podnikatelů,
  • zvyšující bezpečnost dopravy – chodníky, cyklostezky, křižovatky
  • posilující rekreační funkci lesa

Co nás tedy v následujících měsících čeká? Pro zájemce o podporu budeme pořádat bezplatné semináře a poskytovat konzultace k jejich projektovým záměrům. Poté budou předložené žádosti posuzovány Výběrovou komisí MAS, která dle předem stanovených kritérií rozhodne o výběru projektů, jenž budou finančně podpořeny a následně realizovány. Kompletní informace budeme průběžně doplňovat na webové stránky do sekce SCLLD.

Děkujeme všem, kdo se do komunitní přípravy Strategie zapojili a těšíme se na další spolupráci. Pokud máte zájem o bližší informace nebo víte o relevantním projektovém záměru, neváhejte nás kontaktovat.