MAS Bobrava vyhlásí 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova!

26. 11. 2018 Alena Kováříková

Dne 2. ledna 2019 plánujeme vyhlásit 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí o dotaci na MAS do 1. března 2019.  

V rámci této výzvy budeme opět podporovat zemědělské podnikatele, podnikatele a vlastníky lesů v území MAS Bobrava.  Konkrétně se jedná o následující oblasti podpory: 

  • Investice do zemědělských podniků – 1 447 500,- Kč
    • např. pořízení kypřiče, traktoru, modernizace technického vybavení, rekonstrukce stájí, pořízení lisu s baličkou apod.
  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (tj. podpora podnikatelů) 2 720 650,- Kč
    • např. pořízení CNC stroje, frézy, soustruhu, koupě užitkového vozu do 3,5 tuny, rekonstrukce střechy provozovny, přístavba restaurace, rozšíření služeb pro využití volného času apod.
  • Neproduktivní investice v lesích – 808 500,- Kč
    • např. obnova/ vybudování značení naučné stezky, informačních tabulí, odpočívadel, mostků, lávek, umístění herních a naučných prvků, fitness prvků apod.

V případě, že máte o podporu zájem či víte o někom, kdo by si mohl v rámci výzvy o dotaci zažádat, neváhejte se na mne obrátit. Aktuální informace k výzvě PRV č. 3 můžete sledovat v sekci Výzvy zde.