MAS Bobrava se zapojila do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu

10. 2. 2016 Jiří Hrubý

Naše MAS se společně s dalšími MAS z Jihomoravského kraje zapojila do inciativy Milion ovocných stromů pro krajinu. Cílem iniciativy je  je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu. Tato iniciativa bude realizována postupně navazujícími projekty v období 2016 – 2023 s využitím různých dotačních programů, ale také i místními iniciativami.

V rámci našeho území tak budou podporovány výsadbové akce, informační setkání a šíření povědomí o této problematice. O plánovaných akcích Vás budeme informovat.