Dne 20. září 2018 jsme vyhlásili Literární a výtvarnou soutěže na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“, do niž se mohli zapojit všechny děti a žáci z mateřských a základních škol z našeho území. Soutěžní příspěvky bylo možné zasílat do 30. listopadu 2018. V rámci soutěže jsme obdrželi řadu krásný výtvarných a literárních děl, za což patří všem zúčastněným velké díky. 

Naši malí výtvarníci a literáti se mohli vyjádřit k tématům: 

  • Naše škola je barevná – dnes je běžné, že ve škole i doma třídíme odpad, někde k tomu používáme i barvy. Snažíme se tak chovat šetrně k přírodě. Jsme rádi, že ji můžeme chránit a mít zdravější. Jak Ty konkrétně a se spolužáky ve vaší škole přispíváte k ochraně přírody?
  • Kdo je můj spolužák – je to můj kamarád. Jsme jeden tým. Pomáháme si, když je někdo z nás v obtížích. Vidím kolem sebe spolužáky, kteří pomoc potřebují? Pomáhají spolužáci také mně?
  • Kdybych já byla panem učitelem, paní učitelkou – zkus si představit, že jsi pan učitel nebo paní učitelka. Máš plno dětí ve třídě, spoustu kolegů a kolegyň v učitelském sboru. Co bys chtěl (a) vytvořit nového, zajímavého, aby se školáci do školy více těšili a možná se i lépe učili? Můžeš k tomu použít všechny možné pomůcky pro výuku, které Tě napadnou.

Výběrová komise neměla rozhodování vůbec jednoduché, neboť byla konkurence opravdu velká a příspěvky dětí a žáků byly velmi kreativní.  Jelikož ze se nám z 6., 7., 8. a 9. tříd sešel pouze jeden příspěvek, rozhodli jsme se ocenit zvlášť žáky ze 3.-4. tříd a 5. tříd. Nakonec jsme se shodli na následujících vítězích v jednotlivých kategoriích, kteří budou ocenění hodnotnými cenami. Jejich výtvarnými a literárními díly se ostatně můžete pokochat sami….

I. kategorie výtvarná děti z MŠ

1. místo Kateřina Jungová, MŠ Zahrádka Šlapanice

 

2. místo Patricie Duroňová, MŠ Újezd u Brna

 

3. místo Veronika Pokorná, MŠ Ponětovice

II. kategorie výtvarná 1.-2. třída ZŠ

1. místo Anežka Adamová, ZŠ Modřice

 

2. místo celá první třída ZŠ a MŠ Telnice za krásnou knihu s příběhem o nástupu do 1. třídy 

 

3. místo Lucie Dvořáčková, ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou

III. kategorie literární 3.-4. třída ZŠ

1. místo Tamara Kalábová, ZŠ a MŠ Blažovice

2. místo Tereza Novotná, ZŠ Moravany

3. místo Evelína Kokešová, ZŠ Moravany

 

III. kategorie literární 5. třída ZŠ

1. místo Nora Dytrtová, ZŠ Moravany 

2. místo Terezie Chylíková, ZŠ a MŠ Podolí

3. místo Veronika Látalová, ZŠ Modřice

 

V. kategorie literární 8.-9. třída ZŠ

1. místo Vladislav Šulevka, ZŠ a MŠ Želešice