Letošní ročník Literární a výtvarné soutěže, který probíhal od 1. 10. 2023 do 31. 1. 2024 byl plný skvělých soutěžních prací, takže rozhodování neměla porota vůbec lehké. Vybrat ty nejlepší z psaných i výtvarných prací bylo skutečně velmi náročné.

Ve výtvarné kategorii letos děti tvořily na téma „Rádi se hýbeme a sportujeme.“

Pro literární práce, komiks a video bylo možno využít následující témata:

 1. Detektivní příběh
 2. Moje vysněná cesta
 3. Na skok v těle mého hrdiny

Děkujeme všem dětem, které se do soutěže zapojily! Všechny práce nás velmi potěšily. 🙂

I. kategorie – mateřské školy, výtvarné práce

 1. místo – Artur Chmelíček
 2. místo – Markéta Šeráková
 3. místo – Gabriela Bednaříková

II. kategorie – 1.-2. ročník ZŠ, výtvarné práce

 1. místo – Eduard Goold
 2. místo – Ema Beňušová
 3. místo – Adam Dobrovolný

III. kategorie – 3.-5. ročník ZŠ, výtvarné práce

 1. místo – Ema Ondrůjová
 2. místo – Veronika Kovářová
 3. místo – Adam Ničovský

IV. kategorie – 3. ročník ZŠ, písemné práce

 1. místo – Matyáš Dubjak
 2. místo – Tereza Ryšavá
 3. místo – Rebeka Horemužová

V. kategorie – 4.-5. ročník ZŠ, písemné práce

 1. místo – Helena Smolková
 2. místo – Kristýna Stružková
 3. místo – Tobiáš Mrkvica

VI. kategorie – 6.-9. ročník ZŠ, písemné práce

 1. místo – Ema Boháčková
 2. místo – Lukáš Zich
 3. místo – Kamila Fialková

VII. kategorie – 6.-9. ročník ZŠ, komiks, video

 1. místo – Adéla Ficová, Elen Fialková, Natálie Němcová
 2. místo – Matyáš Korger, Tomáš Prachovský, David Reichman, Jan Mička
 3. místo- Alžběta Morkusová

Čestné uznání

Hana Minaříková

Kryštof Kubičík

Cena poroty

Marek Volejník, Vilém Vojtěch

Výtvarné skupinové práce:

Skupinových prací jsme obdrželi několik a všechny se nám velmi líbily. Porota tyto práce nehodnotila pořadím, byla udělena dvě čestná uznání:

MŠ Silůvky, třída Vrabečci a Sovičky

ZŠ Viničné Šumice – Henková, Maršálek, Vávrová, Severová