Sborníky metodik

Analytické výstupy zpravované v rámci aktualizace strategie regionu ORP Šlapanice v oblasti vzdělávání do roku 2023:

  1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu
  2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
  3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
  4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019
  5. Závěrečná evaluace MAP Šlapanice  
  6. Informace o stavu gramotností v území MAP
  7. SWOT analýzy k vybraných tématům
  8. Seznam místních leaderů ve vzdělávání

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: „Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem.“

Zápisy z jednání Řídícího výboru 

Rok 2018

Řídící výbor 10. 10. 2018

Řídící výbor 24. 10. – 31. 10. 2018 per rollam

Rok 2019

Řídící výbor 25. 4. 2019

Řídící výbor 25. 6. 2019

Řídící výbor 26.11. – 29. 11. 2019 per rollam

Rok 2020

Řídící výbor 26. 2. -28. 2. 2020 per rollam

Řídící výbor 15.4. – 20. 4. 2020 per rollam

Řídící výbor 5.5.-10.5. 2020 per rollam

Řídící výbor 13. 5. -17. 5. 2020 per rollam

Řídící výbor 7. 6. – 14. 6. 2020 per rollam

Řídící výbor 15. 7. -22. 7. 2020 per rollam

Řídící výbor 7. 10. -11. 10. 2020 per rollam

Strategický rámec investic v ORP Šlapanice

Aktuální Strategický rámec investic v ORP Šlapanice naleznete na tomto odkaze.

Strategický dokument MAP (výstup z projektu MAP I)

Dne 29. září 2017 byly Řídícím výborem projektu schváleny následující výstupy projektu: