aktuality rovněž sledujte na našem facebooku!

Březen je tu aneb pročtěme se Covidem!

Hledáme tipy na dobré knížky! Četli jste něco, co vás zaujalo a doporučili byste? Dětské říkanky, Stephena Hawkinga, staré tisky nebo e-knihy… Pomozte nám přežít tuto izolační dobu a doporučte nám Vaše tipy ZDE. Jednu knihu nebo celý váš žebříček nejlepších. 🙂 Tři vylosovaní šťastlivci od nás dostanou odměnu! Zajímavé náměty zveřejníme na této stránce. Zatím koukněte na tipy od nás, co spolu mluvíme v kanceláři. 🙂

Jirka


Za mě určitě tyto tři knihy: James Clear – Atomové návyky, Tomáš Etzler – Kdo ví, kde budu zítra, Robert Galbraith – Troubled Blood

Hanka


Já teď čtu kvůli synům hlavně dětské knihy. Moc ráda mám knihy od českého autora žijícího v Anglii Petra Horáčka – nádherné ilustrace a moc pěkné příběhy. Velice zábavné jsou i tzv. tuletky, autorem je Hervé Tullet a knihy jsou plné zábavy i když jsou většinou bez textu. No a teď čteme s kluky před spaním knihu Krtek ve městě od Zdeňka Milera.

Hanka


Nedávno jsem do dočetla velmi čtivě napsaný vhled do strhujících událostí roku 1968 Muž, který stál v cestě o Františku Krieglovi.  Z poslední doby mohu také doporučit knihu Michelle Obamové Můj příběh nebo již dřívější Klub nenapravitelných optimistů od J. M. Guenassii.

Evča


Se synem zrovna čteme Noční vzducholoď od Lucie Kukačkové s ilustracemi Evy Chupíkové. Kniha je zajímavá možností doplnění osobních informací dítěte – jméno, místo, kde bydlí, nebo třeba jméno nejlepšího kamaráda. To se pak objevuje v textu a děti jsou tak více vtaženy do děje. Náš Honzík má knížku velice rád.

Literární a výtvarná soutěž 2020 „Tvořím, tedy jsem.“

Zapojte se i tentokrát do naší literární a výtvarné soutěže a do 31. ledna 2021 nám zašlete svá výtvarná a slohová díla. Nejlepší příspěvky odměníme poukazy do knihkupectví Knihy Dobrovský. 🙂 Přihláška do soutěže zde a dále kompletní pravidla soutěže. Celý plakát k soutěži na tomto odkaze.

Jaro 2020

Na jaře 2020 jsme plánovali pokračovat v realizaci rozjetých aktivit a uspořádat další např. turnaj v deskových hrách pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Přesto přišla všemi neočekávaná korona-krize, školy se uzavřely a nám zbyly oči pro pláč? Kdepak, nenechali jsme se odradit a přesunuli jsme se do on-line prostoru, kde jsme pro učitele uspořádali přednášky na téma nadaných dětí, ale i těch, které jsou poznamenány ztíženou sociální situací. Dále jsme zorganizovali online kurzy k distanční výuce. Pro ředitele a vedoucí pracovníky jsme připravili přednášky z oboru legislativy ve školství a dalších odborných témat v návaznosti na pedagogickou praxi. Dále jsme pro žáky základních škol vyhlásili FOTOSOUTĚŽ  na téma „JARO 2020 aneb KARANTÉNA DOMA I V PŘÍRODĚ“. Vítězné příspěvky naleznete na této stránce.

Zima 2019/ 2020

Před Vánocemi vyhlašujeme výsledky literární a výtvarné soutěže na téma „JÁ A MŮJ SVĚT a předáváme ceny. 

Začátkem nového roku se zástupci mateřských škol na dva dny vyjíždíme do Černé Hory. Zde absolvujeme semináře na témata „Umíme identifikovat a rozvíjet nadané děti ve velmi útlém věku,“ aktuální právní úpravy činnosti MŠ a celodenní workshop na téma efektivní komunikace s rodiči. 

Dále pokračujeme v realizaci všech rozjetých aktivit – logopedické workshopy, technické MŠ a ZŠ, čtenářská pregramotnost, turnaj v deskových hrách, rodilý mluvčí, výjezdy do středisek EVVO, setkání s družinářkami a dalších. Velkého ohlasu se dostává přednáškám pro rodiče na téma Emoční a sociální zralost. 

Podzim 2019 

Se začátkem nového školního roku navštěvujeme všechny řediteli a spolu s listy aktivit a pozvánkami na nejbližší akce jim předáváme kalendář akcí na školní rok 2019/ 2020.  Dále opět vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „JÁ A MŮJ SVĚT“. S novým školním rokem rozjíždíme i nové aktivity. Jednou z nich jsou logopedické workshopy pro rodiče v MŠ vedené zkušenou logopedkou. Dále se jedná o semináře na témata podpory nadaných dětí, sociálně právní ochrany dětí či setkání se zástupci ČŠI. Dále pokračujeme v úspěšném sdílení rodilých mluvčí a návštěvách středisek EVVO.

Novou aktivitou je rovněž turnaj v deskových hrách pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Zapojené školy jsme vybavily sadou logických a deskových her, paní učitelky společně se zástupci Hracího a deskového centra Legie z.s. proškolili s pravidly her, ať s žáky mohou trénovat na turnaj, který se uskuteční na jaře roku 2020. Dále rozvíjíme čtenářskou pregramotnost v MŠ, školám jsme opět dodali knížky a vybavili je metodikami. 

Pokračujeme v podpoře technických školek a nově zapojujeme do polytechniky i žáky 1. a 2. tříd ZŠ.  Všechny zapojené školy od nás obdržely potřebné vybavení – balsu, nářadí, pracovní ponky a začínáme pracovat. Nejdříve všechny paní učitelky školíme s prací s nářadím a balsou, dále naši lektoři navštíví všechny nově zapojené MŠ a ZŠ a zrealizují zde ukázkové/ projektové hodiny přímo ve školách. 

Začátkem listopadu se se zástupci ZŠ scházíme na dvoudenním setkání v Olomoučanech, kde si vzájemně vyměňujeme zkušenosti, dovídáme se více o tématu krizové komunikace školy, o projektech eTwinning a Erasmus a aktuální právní úpravě činnosti ZŠ. 

V neposlední řadě aktualizujeme obsazení a témata některých pracovních skupin. Pracovní skupiny je schází nad tématy:

 • PS Financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS Rovné příležitosti
 • PS pro další témata:  Předškolní vzdělávání a péče
 • PS digitální kompetence 

Léto 2019  

Koncem školního roku na jednání Řídícího výboru schvalujeme finální verzi aktivit na školní rok 2019/2020 a představujeme je školám. Školy si  vybírají aktivity, do kterých se chtějí zapojit a my přes prázdniny začínáme s přípravou na jejich realizace. Pro školy zpracováváme listy aktivit s jejich podrobným popisem, domlouváme lektory na semináře, logopedické workshopy pro rodiče, dvoudenní setkávání, workshopy k technickým školkám, rodilé mluvčí a mnohé další.   

A abychom byli nejenom pro naše školy snadno zapamatovatelní, ale i jednotní, dáváme dohromady novou vizualizaci a vniká naše nové logo. 

Jaro 2019  

Na jaře pokračujeme v rozjetých aktivitách a přidáváme další. Rodilí mluvčí pokračují ve výuce, v rámci technických školek stále vyrábíme, jezdíme do středisek EVVO a pracujeme s knížkami v rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti.

V dubnu se na MÚ Šlapanice se zástupci škol scházíme na další zajímavé téma – sociálně právní ochrana dětí v ORP Šlapanice. V měsíci květnu se scházíme se zástupci základních škol na dvoudenním setkáním v Zaječí, kde přítomné seznamujeme s našimi aktivitami, absolvujeme přednášky na téma syndromu vyhoření a legislativních změn v oboru školství.

 

V květnu se poprvé scházíme s družináři na sdílení dobré praxe. Začátkem června se schází všechny pracovní skupiny, které si vzájemně představují a diskutují nad aktivitami na školní rok 2019/2020 vzešlé z pracovních skupin. V červnu se scházíme na dvoudenním setkání se zástupci škol v Blansku. Zde představujeme akční plán na školní rok 2019/2020, máme seminář na téma emoční a sociální zralost a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti. 


Zima 2018/ 2019  

Příprava a realizace aktivit na školní rok 2018/2019 je v plném proudu. Domlouváme rodilé mluvčí, kteří mají žákům na základních školách pomoci s dalším učením cizích jazyků zábavnější formou, školy vysíláme na programy ve střediscích EVVO, mateřské školky zásobujeme knihami pro podporu čtenářské pregramotnosti a v nepolední řadě vyhlašujeme výsledky Literární a výtvarné soutěže na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“ 

Začátkem nového roku jsme uspořádali první dvoudenní setkání zástupců mateřských škol na brněnské přehradě. Účastníkům jsme představili naše aktivity, seznámili je s konceptem technických školek, dozvěděli jsme se něco k syndromu vyhoření a jak mu předcházet a také se vzájemně inspirovali a předali si zkušenosti z praxe.  V únoru jsme paní učitelky s technickými školkami seznámili, proškolili s prací s nářadím a materiálem. MŠ jsme následně materiálně vybavili a začali domlouvat první návštěvy lektorů ve školkách, kde jsme koncept dále představili rodičům a začali jsme s dětmi vesele vyrábět. 

 

Podzim 2018 

Začátkem září roku 2018 po roční odmlce začínáme s realizací projektu MAP Šlapanice II. Projekt navazuje na předchozí projekt MAP Šlapanice (více o projektu zde), jehož hlavním cílem bylo oslovit a zaktivizovat školy na území OR Šlapanice, stanovit si priority a cíle rozvoje vzdělávání na Šlapanicku a začít plánovat první aktivity, které mají tyto cíle převést do praxe. 

Jedním z prvních úkolů bylo schválit obsazení Řídícího výboru projektu, který je hlavním orgánem celého projektu. Řídící výbor se poprvé sešel 10. 10. 2018, kdy si zvolil svého předsedu, schválil akční plán na školní rok 2018/2019, schválil obsazení pracovních skupin a aktualizaci strategického rámce investic (celý zápis z jednání zde). 

Členové pracovních skupin – pedagogové, ředitelé, odborníci z daných oblastí se dle potřeby v průběhu roku scházejí nad tématy, jímž se konkrétní pracovní skupina zabývá. Pracovní skupiny tato témata řeší v souvislosti se vzděláváním na Šlapanicku, hledají cesty pro řešení různých problematických oblastí, navrhují jak vzdělávání zlepšit a jaké aktivity v rámci projektu realizovat. Jedná se o následující tematické pracovní skupiny: 

 • PS Financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS Rovné příležitosti
 • PS pro další témata:  Předškolní vzdělávání a péče

Zároveň začínáme s přípravou a realizací aktivit na školní rok 2018/ 2019. Jednou z prvních aktivit je vyhlášení Literární a výtvarné soutěže na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“