MAP Šlapanice – strategie 2023

17. 3. 2020 Alena Kováříková

V rámci projektu MAP Šlapanice byly zpracovány analytické výstupy v rámci aktualizace strategie regionu ORP Šlapanice v oblasti vzdělávání do roku 2023:

  1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu
  2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
  3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
  4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019
  5. Závěrečná evaluace MAP Šlapanice  
  6. Informace o stavu gramotností v území MAP
  7. SWOT analýzy k vybraným tématům  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: „Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem.“

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, prosíme o jejich zaslání na mail hruby@masbobrava.cz do 30. března 2020.