Kulaté stoly v regionech k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030

17. 10. 2017 Alena Kováříková

Dne 31.10. 2017 se na krajském úřadě v Brně od 14:00 do 17:00 uskuteční kulatý stůl k projednání implementace Strategického rámce Česká republika 2030.

Na kulatém stole bude prezentován Strategický rámce dle jednotlivých prioritních oblastí, dále proběhne diskuze na konkrétními strategickými cíli rozdělená do tematických pracovních skupin dle klíčových oblastí strategického rámce.

Na setkání jsou pozváni zástupci místní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit a soukromého sektoru. Spolu s tvůrci dokumentu se účastníci budou společně zamýšlet nad obsahem formulovaných opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

Více informací a možnost přihlášení naleznete v přiložené pozvánce.