Manažer MAS (PRV, IROP, animace škol), hl. kontaktní osoba 
Mgr. Jiří Hrubý
hruby@masbobrava.cz
+420 608 961 022

Projektová manažerka (PRV)
Ing. Hana Skalníková
skalnikova@masbobrava.cz
+420 731 074 100

Projektová manažerka (IROP)
Ing. Martina Stará
stara@masbobrava.cz
+420 737 112 985

Energetický koordinátor, NZÚ Light
Ing. Barbora Trávníčková 
travnickova@masbobrava.cz
+420 730 118 759

Sociální pracovník, OPZ+
Bc. Hana Kovářová DiS.
kovarova@masbobrava.cz
+420 739 519 318

Účetní
Ing. Alena Kováříková
kovarikova@masbobrava.cz
+420 603 891 379
Předsedkyně spolku
Bc. Helena Kadlečíková
kadlecikova@masbobrava.cz