Konference Vzděláváme společně

10. 5. 2016 Jiří Hrubý

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou  si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Vzděláváme společně.  Konference je určena především učitelům a výchovným poradcům.

Cílem konference je informovat a diskutovat s učiteli, výchovnými poradci, zástupci z řad vedení škol a širokou veřejností o vývoji českého školství s důrazem na současnou vizi a budoucí směřování vzdělávací soustavy včetně tématu společného vzdělávání a umožnit tak diskuzi s odborníky z akademické sféry
a praxe.

Datum konání: 27. 5. 2016

Místo konání: Brno, Univerzitní kino Scala

Program Vzděláváme společně

Přihlašovací formulář

Zdroj: www.msmt.cz