Kompletní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

27. 11. 2015 Jiří Hrubý

Po zapracování připomínek a dopracování veškerých příloh a náležitostí vyžadovaných metodikou zveřejňujeme k veřejnému připomínkování kompletní návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Vaše připomínky prosím zasílejte na email masbobrava@gmail.com prostřednictvím přiloženého připomínkového listu, a to do 10. 12. 2015. Finální verze SCLLD pak bude předložena ke schválení na Valné hromadě dne 15. 12. 2015.

Kompletní SCLLD s přílohami

Připomínkový list