Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI

6. 11. 2016 Alena Kováříková

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo průběžnou výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI.“ Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). V rámci projektu budou podpořeny stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben či pořízení kompenzačních pomůcek.

Ve výzvě je připraveno 535 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 10. 11. 2016 a ukončen bude nejpozději 31. 10. 2022.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.