Finální verze SCLLD

16. 12. 2015 Jiří Hrubý

Dne 15. 12. 2015 byla Valnou hromadou schválená finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava. Její znění je zveřejněno na odkazu níže.

Finální verze SCLLD MAS Bobrava vč. příloh