Evropský týden regionů a měst

11. 10. 2016 Alena Kováříková

Ve dnech 10. 10. až 13. 10. 2016 se bude v Bruselu konat 14. ročník konference Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities), kde budou mimo jiné prezentovány zkušenosti z MAS Bobrava a Místního akčního vzdělávání ORP Šlapanice, a to prostřednictvím spolupráce s Jihomoravským krajem reprezentovaným panem Mgr. Tomášem Grulichem z odboru regionálního rozvoje. V rámci programu budou probírána témata jako dlouhodobý a udržitelný ekonomický růst měst a regionů či zjednodušení příjmu podpory z Evropských fondů, která se MAS Bobrava rovnež týkají. Věříme, že naše práce bude kvalitně reprezentována a rovněž dojde k nastínění řešení témat, která se nás dotýkají.

Více informací o připravovaném Evropském týdnu regionů a měst naleznete zde.