Druhá vlna kotlíkových dotací spuštěna

24. 3. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací. Cílem projektu je zlepšit kvalitu ovzduší v České republice, který zároveň díky úspornému provozu ušetří domácnostem i peníze. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. V rámci druhého kola není nutné realizovat tvz. mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje.

Oproti první výzvě je nově zaveden strop maximální výše dotace. Tím chce ministersto zajistit to, že pořizované kotle nebudou zbytečně předražené, přičemž na žadatele tato změna nijak zásadně nedopadne. Díky zrušeným mikroenergetickým opatřením se totiž celkově sníží obnos, který žadatel bude muset financovat ze svého. Například u nejoblíbenějších kombinovaných kotlů je to až o 7 tisíc korun méně, které bude muset domácnost doplatit na výměnu s dotací.

Zkrátka nepřijdou ani ti žadatelé, kteří by chtěli spolu s výměnou kotle provést další energeticky úsporná opatření, např. vyměnit okna či částečně zateplit dům. Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám tzn., například vymění okna, dveře nebo zateplí strop nad nevytápěnou půdou, získá krom dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun.

Mezi způsobilé výdaje pak bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Z programu mohou domácnosti čerpat na nový kotel desítky tisíc korun, další peníze pak mohou získat přímo od kraje či obce, které se do kofinancování také mohou zapojit.

Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích mohou lišit. V rámci výzvy ministerstva jsou však pro kraje stanoveny povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů. Své žádosti o dotační prostředky mohou kraje na Státní fond životního prostředí ČR podávat od 31. března do 28. dubna 2017. Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši alokovaných prostředků, o jakou mohou kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit.

Na co dostanete dotaci:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Výše podpory:

 • Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
 • Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) – 75 %, max. 75 000 Kč

Bonusy:

 • Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 40 000 Kč

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit!