Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Dne 8. ledna byl Radou JmK schválen dotační program Podpora rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2018 o celkovém obejmu finančních prostředků ve výši 52 mil. Kč. Cílem programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Program je pak zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově.

Podpora se bude týkat následujících dotačních titulů: 

  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 2 – Podpora provozu místních akčních skupin (místní akční skupina; výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 3 – Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (obce s méně než 3000 tis. obyvateli, svazek obcí; výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 5 – Obecní knihovny (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 6 – Společné integrované projekty (svazek obcí; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)

Příjem žádostí o podporu bude probíhat v období od 14. 2. 2018 do 28. 2. 2018.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!