Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

18. 1. 2018 Alena Kováříková

Dne 8. ledna byl Radou JmK schválen dotační program Podpora rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2018 o celkovém obejmu finančních prostředků ve výši 52 mil. Kč. Cílem programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Program je pak zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově.

Podpora se bude týkat následujících dotačních titulů: 

  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 2 – Podpora provozu místních akčních skupin (místní akční skupina; výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 3 – Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (obce s méně než 3000 tis. obyvateli, svazek obcí; výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 5 – Obecní knihovny (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 50 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 6 – Společné integrované projekty (svazek obcí; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)
  • DT 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně (obce s méně než 3000 tis. obyvateli; výše podpory: 25 000 – 250 000 Kč; spoluúčast žadatele: 50 %)

Příjem žádostí o podporu bude probíhat v období od 14. 2. 2018 do 28. 2. 2018.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!