Dotační program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 

20. 2. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Celková alokace projektu je 18 mil. Kč. Program spojuje ty předešlé z roku 2015 a 2016 a je zaměřen na vzdělávací, informační, ale také publikační činnosti.

 

Cílovou skupinou Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 jsou děti, žáci a mládež, příslušníci národnostních menšin, a dále učitelé a žáci základních, středních a základních uměleckých škol.

 

Program je rozdělen do dvou modulů – prvním je podpora rozvoje výukových materiálů k dějinám 20. století, druhý je zaměřen na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, rozvoje hodnot humanismu a snášenlivosti, a také na zvyšování informovanosti o národnostních menšinách ve společnosti v souvislosti s vývojem jejich postavení v průběhu 20. století a na potírání xenofobie, rasismu, antisemitismu a národností a náboženské nesnášenlivosti.

 

Kromě uvedeného je připravován další dotační program ve výši třiceti milionů korun na to. Jeho cílem je, aby se děti neučily o našich dějinách pouze teoreticky v rámci tříd a škol, ale mohly také podnikat různé vzdělávací aktivity mimo školy. Jedním z cíů je, aby žáci mohli navštěvovat různá vědecká centra, a také místa naší státnosti, jako je například Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského v Praze, Památníky Terezín, Lidice, Ležáky nebo Hodonín u Kunštátu a další. Tato místa budou moci žáci prvních stupňů základních škol navštívit už od září a záměrem je, aby se tyto vzdělávací aktivity propojily s Rámcovým vzdělávacím programem, a dětem se tak rozšířily obzory.

 

Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin musí být uskutečněn v roce 2017, aktivity musí mít jasný dopad do praxe škol a musí být zřejmá jejich praktická využitelnost při vzdělávání. MŠMT přijímá žádosti do 13. března 2017.

 

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.