Dotační program MMR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

17. 10. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018„s následujícími dotačními tituly:

  • DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (podpora až do výše 80 % vynaložených nákladů)
  • DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (podpora až do výše 70 % vynaložených nákladů)
  • DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (podpora až do výše 70 % vynaložených nákladů)
  • DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (podpora až do výše 70 % vynaložených nákladů)
  • DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací (podpora až do výše 50 % vynaložených nákladů)
  • DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (podpora až do výše 70 % vynaložených nákladů)
  • DT č. 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón (dotace je poskytována v souladu s příslušným usnesením vlády).

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce, které mohou o podporu požádat v souladu s podmínkami programu. Žádosti je možné podávat od 16. října 2017, kdy bude zpřístupněna elektronická Žádost o poskytnutí dotace do 15. ledna 2018, 12:00 hod.

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí.  Rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční musí vždy odpovídat tomu, jak účastník podprogramu dané náklady zaúčtuje. Zaúčtování přitom musí být provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy a interními směrnicemi příjemce dotace, závazně je určený účelový znak.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit!