MAP II ORP Šlapanice je soubor aktivit realizovaných místními akčními skupinami Bobrava a Slavkovské bojiště, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v regionu. Cílem projektu je také prohloubení spolupráce mezi školami, zřizovateli, rodiči a ostatními aktéry v místním vzdělávání.

  • MAPujeme potřeby škol
  • tvoříme prostor pro diskuzi a partnerství
  • jsme tu pro předškolní, základní i zájmové vzdělávání

 sledujte nás na facebooku!