Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2

Výzva č. NPO 1/2022 – průběžná výzva

Ukončení podávání žádostí: 30.6.2025

Předmět dotace: Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

Žadatel: Obec a společnost 100% vlastněná obcí

Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:

A. Rekonstrukce VO

  • Obec nad 10 000 obyvatel – max. 10 000 000 Kč
  • Obec do 10 000 obyvatel   – max. 4 000 000 Kč

Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně

B. Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)

  • Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.
  • Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.
  • Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace

Forma dotace: Ex – ante (předem)

Cíl dotace: Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je určena také na přípravu instalace dobíjecích stanic EV ready.

POMOC MAS

  1. Etapa: Podání žádosti – doložení ZŘ
  2. Etapa: doložení závěrečné zprávy

Pokud zvažujete podání žádosti a případnou realizace rekonstrukce veřejného osvětlení kontaktujte našeho energetického koordinátora/manažera projektu paní Mgr. Alžbětu Hudečkovou.

Následné služby: Realizace od A – Z

Zpracování podkladů a zajištění komplexní podpory a administrace procesů pro žádost o dotaci v rámci programu NPO, výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce VO – komponenta 2.2.2. , PD, EP, příprava technické části VŘ včetně vyhodnocení technické části, TDS , certifikované měření, závěrečná zpráva včetně závěrečné vyhodnocení akce jejíž součástí je energetický audit.

Telefon: 739 088 480

Email: hudeckova@masbobrava.cz