Který z účtů zřizovatele mám uvést do projektové žádosti?

Uvádíte číslo účtu vedeného u České národní banky.

Může být v rámci šablon určených na DVPP hrazeno i zajištění náhrady výuky za školícího se pedagoga (tzv. suplování)?

Suplování hradit nelze, protože suplování je hrazeno standardně na základě legislativy – docházelo by k tzv. dvojímu financování jedné činnosti. Je však možné z peněz OP VVV dát odměnu zastupujícímu učiteli.

Bude pro identifikaci žáka ohroženého školním neúspěchem nutná jeho jmenovitá identifikace a tedy i souhlas zákonného zástupce?

Je potřeba, aby byli identifikováni konkrétní žáci. Jména žáků nedokládáte do zpráv o realizaci, avšak případná kontrola na místě si může vyžádat identifikaci těchto žáků (ve všech šablonách je vždy uvedeno, co se dokládá do zpráv o realizaci a co se dokládá případné kontrole na místě). Lze říci, že jména žáků „neopustí budovu školy“.

Je možné z projektu nakupovat pomůcky (i ze šablon na DVPP nebo personální podporu)?

Ano, jediné omezení je, že nakupované věci musí věcně a časově souviset s projektem. Např. pokud budou učitelé spolupracovat na inovaci výuky čtenářské gramotnosti, mohou zakoupit knihy pro žáky nebo odbornou literaturu pro sebe, počítač na přípravu metodik, čtečku, výtvarné potřeby (ilustrace k přečteným knihám)..