Dotace SFDI – chodníky, cyklostezky

13. 9. 2021 Martina Stará

Státní fond dopravní infrastruktury bude vyhlašovat výzvy na Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků a Cyklostezky, cyklopruhy. Vyhlášení výzev se očekává v říjnu roku 2021.

Na stránkách SFDI (zde) byly zveřejněny termíny konzultací. Konzultace budou probíhat prezenční formou, u cyklostezek také korespondenční formou. Bližší informace budou zasílány účastníkům po registraci e-mailem.

„Bezpečnost“ pro rok 2022

  • chodníky
  • autobusové zastávky, zálivy 
  • přechody pro chodce
  • místa pro přecházení 
  • nasvětlení přechodů pro chodce včetně SSZ
  • vjezdové brány

„Cyklistické stezky“ pro rok 2022

  • cyklostezky

Podmínky dotace:

  • výše dotace z EU max. 85 % z uznatelných nákladů
  • platné pravomocné stavební povolení + projektová dokumentace + položkový rozpočet