Dotace na výměnu veřejného osvětlení_obce v CHKO

3. 9. 2018 Martina Stará

Dne 29. 08. 2018 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu s cílem snížit tzv. světelné znečištění. V Národním programu Životní prostředí má připraveno 30 milionů korun.

Obce v chráněných krajinných oblastech mohou na rekonstrukci veřejného osvětlení získat až 2 miliony korun. Z dotace pořídí úspornější a zdravější pouliční lampy, díky kterým omezí negativní vliv veřejného osvětlení na přírodu a zdraví lidí a zároveň sníží své výdaje za energie.

Příjem žádostí od 1. září do 31. října 2018. 

Klíčovou podmínkou k získání až 50% dotace je dodržení přijatelné míry světelného znečištění. Přednost dostanou ti žadatelé, kteří v celém rekonstruovaném úseku osadí svítidla s teplotou chromatičnosti 2700 kelvinů a menší, tzn. teplejší odstíny s nižší hladinou modré složky spektra, a zároveň zaměří světlo směrem dolů, do dolního poloprostoru.

Výše podpory může dosáhnout až 2 miliony korun, přičemž dotace uhradí až polovinu celkových způsobilých výdajů.

Bližší informace k dotaci včetně samotné výzvy  č. 6/2018: Veřejné osvětlení v CHKO a jednoduché osvětlovací příručky pro obce ke stažení zde. 

Obce ležící mimo chráněnou krajinnou oblast a velká města, mezi která se řadí Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec, mohou žádat o stejnou dotaci z Programu EFEKT (Státní program na podporu úspor energie), který téhož dne vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu – bližší informace zde.