Dotace na výměnu veřejného osvětlení_obce mimo CHKO

3. 9. 2018 Martina Stará

Dne 29. 08. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační výzvu s cílem snížit tzv. světelné znečištění. 

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Maximální výše podpory (tis. Kč): 2000

Maximální výše podpory (%): 50

Příjem žádostí: elektronicky od 1. září 2018 do 31. října 2018.

Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT zde.

Obce ležící v chráněné krajinné oblasti mohou žádat o stejnou dotaci v rámci výzvy, kterou téhož dne vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí – bližší informace zde.