Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení pro spolky na rok 2017

3. 10. 2017 Alena Kováříková

Dne 2. října 2017 byl v rámci státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019 vyhlášen dotační neinvestiční program zaměřený na údržbu a provoz sportovních zařízení spolků.

Oblast finanční podpory údržby a provozu je zaměřena na udržování a provozování sportovních
zařízení ve vlastnictví oprávněného žadatele nebo jeho pobočného spolku. Neinvestiční podpora
však nezajišťuje a nenahrazuje plnohodnotné finanční zabezpečení údržby a provozu těchto
zařízení. Jedná se také o podporu udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví oprávněného žadatele nebo jeho pobočného spolku.

Oprávněnými žadateli jsou tedy spolky a jejich pobočné spolky, s předmětem činnosti v oblasti sportu.

Výši poskytnuté dotace ovlivní majetková hodnota sportovního zařízení, počet členů a výše vybraných členských příspěvků ze žadatele. Přesný postup výpočtu je uveden v pravidlech výzvy. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je zapojení vlastních zdrojů. Minimální výše dotace je pak stanovena na 50 000 Kč, maximální výše dotace pak odpovídá částce obdržené v rámci stejné dotace v roce 2016 a zároveň nesmí překročit hodnotu 60 % celkové účetní hodnoty žadatelova majetku, který je součástí projektu v žádosti.

Žádost o dotaci mohou žadatelé předložit nejpozději do 16. 10. 2017. 

Pokud chcete  s žádostí o dotaci pomoci či máte jakékoli další otázky, neváhejte se na nás obrátit!