Dotace na přípravu projektů proti suchu

7. 10. 2020 Alena Kováříková

V rámci Národního programu životní prostředí byla vyhlášena výzva zaměřená na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty💧🌱, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. 

O dotaci ve výši až 90 % celkových výdajů projektu, nejvýše 5 mil. Kč mohou zažádat obce/města, DSO, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 1. 9. 2020 do 29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022. Veškeré informace na tomto odkaze.

Nevíte si s žádostí o dotaci rady? Neváhejte se na nás obrátit. 😊