Dalších 53 milionů na asistenty pedagoga

21. 6. 2016 Alena Kováříková

MŠMT uvolní na podporu a posílení rozvojového programu pro asistenty pedagoga na období od září do konce roku 2016 přes 53 milionů korun. Tento program je zaměřen na finanční podporu asistentů pedagoga (financování platů, mezd a odměn z dohod u prací vykonávaných mimo pracovní poměr) pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým školské poradenské zařízení doporučilo asistenta pedagoga před 1. září 2016, a toto doporučení nezakládá nárok na zajištění asistenta pedagoga coby podpůrného opatření podle novely školského zákona.