Analytická část SCLLD k připomínkování

1. 9. 2015 SCLLD

Zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh analytické části SCLLD (vymezení a základní popis území, socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza problémů a potřeb). Vaše připomínky prosím zasílejte (…)

Veřejná projednání SCLLD

1. 9. 2015 SCLLD

Chcete rozhodovat o umístění peněz z evropských fondů? Přijďte a společně s námi se na tomto rozhodování podílejte a ovlivněte, jaké projekty budou z těchto peněz financovány. (…)