Druhý seminář pro žadatele k výzvě PRV č. 2 v úterý 3. 7. od 15:00 v Moravanech

29. 6. 2018 SCLLD

Na úterý 3. července 2018 připravujeme druhý seminář pro žadatele k výzvě PRV č.2, který se uskuteční od 15:00 hod. v klubu důchodců v Moravanech (Vnitřní (…)

První seminář pro žadatele k výzvě PRV č. 2

22. 6. 2018 SCLLD

Ve čtvrtek 21. června 2018 jsme v zasedací místnosti obecního úřadu v Ostopovicích uspořádali první ze seminářů pro potenciální žadatele k výzvě PRV č. 2. (…)

MAS Bobrava vyhlašuje 2. výzvu v rámci PRV!

13. 6. 2018 SCLLD

Tímto bychom Vás rádi informovali, že MAS Bobrava, z.s. dnes dne 13. června 2018 vyhlašuje 2. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. V této výzvě budou podpořeny následující oblasti (…)

Ukončení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy IROP

12. 6. 2018 SCLLD

MAS Bobrava, z.s vyhlásila dne 30. 4. 2018, 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměstnanost s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva (…)

Registrace podaných projektů ve výzvě PRV č. 1 na SZIF

6. 6. 2018 SCLLD

Všechny podpořené projekty podané ve výzvě PRV č. 1 MAS byly dne 6. 6. 2018 úspěšně registrovány na Státním zemědělském intervenčním fondu k závěrečnému ověření způsobilosti (…)

Seznam vybraných Žádostí o dotaci ve výzvě PRV č. 1 k finanční podpoře

9. 5. 2018 SCLLD

Dne 7. 5. 2018 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve výzvě (…)

1. výzva IROP Infrastruktura vzdělávání

25. 4. 2018 SCLLD

Tímto bychom Vás rádi informovali, že MAS Bobrava, z.s. dne 30. dubna 2018 vyhlásí svoji 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci výzvy budou podpořeny následující (…)

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS ve výzvě PRV č. 1

14. 3. 2018 SCLLD

V období od 27. 2. do 13. 3. 2018 jsme přijímali žádosti o dotaci v první vyhlášené výzvě v rámci Programu rozvoje venkova.  V této (…)

MAS Bobrava vyhlašuje 1. výzvu v rámci PRV!

30. 1. 2018 SCLLD

Tímto bychom Vás rádi informovali, že MAS Bobrava, z.s. dnes dne 30. ledna 2018 vyhlašuje 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. V rámci výzvy budou podpořeny následující oblasti (…)

MAS Bobrava vyhlásí 1. výzvu v rámci PRV!

24. 1. 2018 SCLLD

Tímto bychom Vás rádi informovali, že MAS Bobrava, z.s. dne 30. ledna 2018 vyhlásí 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. V rámci výzvy podpoříme následující oblasti (…)

MAS vyhlašuje avízo výzvy PRV č.1

29. 11. 2017 SCLLD

MAS Bobrava k dnešnímu dni 29. 11. 2017 vyhlašuje avízo výzvy PRV č.1, kterou plánuje vyhlásit na přelomu roku.  V rámci první výzvy PRV budou vyhlášeny následující (…)

Setkání starostů 14. 9. 2017

5. 9. 2017 SCLLD

Dne 14. 9. 2017 proběhne setkání starostů, které se bude konat v prostorách Obecního úřadu ve Střelicích na adrese nám. Svobody 111/1. Program setkání: 1. Zahájení 2. (…)

Navýšení alokace výzev na Infrastrukturu ZŠ o 1,378 mld. Kč

18. 7. 2017 Dotace, MAP vzdělávání, SCLLD

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu ke dni 18. 7. 2017 navýšil alokaci výzev č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních (…)

MAS Bobrava žije!

28. 4. 2017 SCLLD

Vážení přátelé MAS Bobrava, s radostí Vám oznamujeme, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava (SCLLD) byla po procesu náročné dlouhodobé kontroly ze strany ministerstev (…)

Místní akční skupiny JMK v Událostech v regionech

13. 3. 2017 SCLLD

Místní akční skupiny Jihomoravského kraje byly zmíněny v Událostech v regionech České televize. Reportáž ČT byla zaměřena na problematiku zpoždění vyhlašování výzev MAS a zdržení rozdělování finančních (…)