MAS vyhlašuje avízo výzvy PRV č.1

29. 11. 2017 SCLLD

MAS Bobrava k dnešnímu dni 29. 11. 2017 vyhlašuje avízo výzvy PRV č.1, kterou plánuje vyhlásit na přelomu roku.  V rámci první výzvy PRV budou vyhlášeny následující (…)

Setkání starostů 14. 9. 2017

5. 9. 2017 SCLLD

Dne 14. 9. 2017 proběhne setkání starostů, které se bude konat v prostorách Obecního úřadu ve Střelicích na adrese nám. Svobody 111/1. Program setkání: 1. Zahájení 2. (…)

Navýšení alokace výzev na Infrastrukturu ZŠ o 1,378 mld. Kč

18. 7. 2017 Dotace, MAP vzdělávání, SCLLD

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu ke dni 18. 7. 2017 navýšil alokaci výzev č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních (…)

MAS Bobrava žije!

28. 4. 2017 SCLLD

Vážení přátelé MAS Bobrava, s radostí Vám oznamujeme, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava (SCLLD) byla po procesu náročné dlouhodobé kontroly ze strany ministerstev (…)

Místní akční skupiny JMK v Událostech v regionech

13. 3. 2017 SCLLD

Místní akční skupiny Jihomoravského kraje byly zmíněny v Událostech v regionech České televize. Reportáž ČT byla zaměřena na problematiku zpoždění vyhlašování výzev MAS a zdržení rozdělování finančních (…)

Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje

19. 9. 2016 Dotace, SCLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo výzvu na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje. Žádosti o podporu bude možné (…)

Seminář Administrace Výzev MAS v rámci CLLD

16. 5. 2016 SCLLD

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 jsme se zúčastnili semináře „Administrace Výzev MAS v rámci CLLD“ konaného na půdě Ministerstva zemědělství v Praze. Na semináři proběhla prezentace (…)

Prezentace ze semináře pro mladé začínající zemědělce

13. 5. 2016 Dotace, SCLLD

Na webové stránky MZe byly umístěny příspěvky ze semináře „Program rozvoje venkova 2014-2020 pro mladé začínající zemědělce“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 (…)

Finální verze SCLLD

16. 12. 2015 SCLLD

Dne 15. 12. 2015 byla Valnou hromadou schválená finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava. Její znění je zveřejněno na odkazu níže. (…)

Kompletní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

27. 11. 2015 SCLLD

Po zapracování připomínek a dopracování veškerých příloh a náležitostí vyžadovaných metodikou zveřejňujeme k veřejnému připomínkování kompletní návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Vaše připomínky prosím zasílejte (…)

Strategická část SCLLD k připomínkování

27. 10. 2015 SCLLD

Po projednání Valnou hromadou spolku (26. 10. 2015) zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh strategické části SCLLD (strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity). Vaše připomínky prosím (…)

Analytická část SCLLD k připomínkování

1. 9. 2015 SCLLD

Zveřejňujeme k veřejnému připomínkování návrh analytické části SCLLD (vymezení a základní popis území, socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, analýza problémů a potřeb). Vaše připomínky prosím zasílejte (…)

Veřejná projednání SCLLD

1. 9. 2015 SCLLD

Chcete rozhodovat o umístění peněz z evropských fondů? Přijďte a společně s námi se na tomto rozhodování podílejte a ovlivněte, jaké projekty budou z těchto peněz financovány. (…)