Přijaté žádosti o dotaci na MAS v rámci 7. výzvy PRV

21. 9. 2020 SCLLD

Dne 20. 9. 2020 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 7. výzvě PRV zaměřené na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Na MAS (…)

Prezentace ze seminářů k 7. výzvě PRV

14. 9. 2020 SCLLD

Ve dnech 8. 9. a 10. 9. 2020 jsem uspořádali semináře pro žadatele v rámci 7. výzvy PRV zaměřené na podporu zemědělských investic a občanské (…)

Pozvánka na semináře k 7. výzvě PRV

7. 9. 2020 SCLLD

Tímto všechny potenciální žadatele o dotaci v rámci 7. výzvy PRV zveme na semináře pro žadatele, které se uskuteční ve dnech:  8. 9. 2020 od (…)

MAS vyhlašuje 7. výzvu PRV

10. 8. 2020 SCLLD

Dnes 10. 8. 2020 vyhlašujeme 7. výzvu PRV zaměřenou na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky (…)

Avízo 7. výzvy Programu rozvoje venkova

28. 7. 2020 SCLLD

V rámci PRV nám zbývá nedočerpaná alokace, proto plánujeme dne 10. 8. 2020 vyhlásit 7. výzvu PRV s ukončením příjmu žádostí o dotaci do 20. (…)

Mapka podpořených projektů MAS

27. 7. 2020 Dotace, SCLLD

Mapka podpořených projektů v rámci našich výzev se nám pěkně plní …podívejte se, kam všude již podpora putovala. 😊 Interaktivní mapa na tomto odkaze.

Změna finančního plánu PRV schválena aneb chystáme další výzvu!

24. 7. 2020 SCLLD

Na základě průběžné realizace projektů nám v Programu venkova rozvoje zbývá k rozdělení 1 743 748,- Kč. O rozdělení zbývající alokace rozhodla Valná hromada MAS (…)

Výsledky věcného hodnocení ve výzvě PRV č. 6

14. 7. 2020 SCLLD

Ve dnech 9. 7. 2020 a 10. 7. 2020 se uskutečnila jednání Vyběrové komise, na kterých došlo k bodovému hodnocení žádostí o dotaci v 6. výzvě (…)

Přijaté žádosti o dotaci v 6. výzvě PRV

8. 6. 2020 SCLLD

Dne 5. 6. 2020 jsme ukončili příjem žádostí o dotaci v 6. výzvě PRV zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí. Na MAS jsme obdrželi celkem (…)

Aktualizovaný strategický rámec investic MAP

25. 5. 2020 MAP vzdělávání, SCLLD

Řídícím výborem MAP byla schválena aktualizace strategického rámce investic škol a školských zařízení platná k 18. 5. 2020. Zařazení investičního záměru ve strategickém rámci je (…)

Výstupy z 2. webináře k 6. výzvě PRV

18. 5. 2020 SCLLD

Dne 14. 5. 2020 jsme uspořádali 2. webinář k výzvě PRV č. 6.  Tématem webináře byla práce s formulářem žádosti o dotaci a jeho podání (…)

Vybrané žádosti o dotaci ve 4. výzvě IROP!

12. 5. 2020 SCLLD

Dne 11. 5. 2020 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve 4. (…)

Webináře k 6. výzvě PRV

7. 5. 2020 SCLLD

Dne 6. května 2020 jsme uspořádali 1. webinář k výzvě PRV č. 6 zaměřené na občanskou vybavenost obcí. V rámci webináře jsme se zaměřili na (…)

MAS vyhlašuje 6. výzvu PRV!

29. 4. 2020 SCLLD

Dnes 29. 4. 2020 vyhlašujeme 6. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá od 29. 4. do 5. (…)

Vyhlášení 6. výzvy PRV na občanskou vybavenost obcí

28. 4. 2020 SCLLD

Zítra dne 29. 4. 2020 MAS vyhlásí 6. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova – Avízo výzvy PRV č. 6. V rámci této výzvy zaměřené (…)