Výstupy z 2. webináře k 6. výzvě PRV

18. 5. 2020 SCLLD

Dne 14. 5. 2020 jsme uspořádali 2. webinář k výzvě PRV č. 6.  Tématem webináře byla práce s formulářem žádosti o dotaci a jeho podání (…)

Vybrané žádosti o dotaci ve 4. výzvě IROP!

12. 5. 2020 SCLLD

Dne 11. 5. 2020 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve 4. (…)

Webináře k 6. výzvě PRV

7. 5. 2020 SCLLD

Dne 6. května 2020 jsme uspořádali 1. webinář k výzvě PRV č. 6 zaměřené na občanskou vybavenost obcí. V rámci webináře jsme se zaměřili na (…)

MAS vyhlašuje 6. výzvu PRV!

29. 4. 2020 SCLLD

Dnes 29. 4. 2020 vyhlašujeme 6. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá od 29. 4. do 5. (…)

Vyhlášení 6. výzvy PRV na občanskou vybavenost obcí

28. 4. 2020 SCLLD

Zítra dne 29. 4. 2020 MAS vyhlásí 6. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova – Avízo výzvy PRV č. 6. V rámci této výzvy zaměřené (…)

Avízo 5. výzvy PRV občanská vybavenost obcí

6. 4. 2020 SCLLD

Dne 15. 4. 2020 plánujeme vyhlásit 5. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 5. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu (…)

Změna Strategie schválena aneb vyhlášení 5. výzvy PRV na občanskou vybavenost obcí se blíží!

11. 3. 2020 SCLLD

Dnes 11. 3. 2020 nám byla schválena změna Strategie CLLD, která se týkala implemetace čl. 20 PRV. Změna Strategie nám umožnila přesunout zbývající alokaci v (…)

Nejčastější dotazy k PRV a článku 20 Občanská vybavenost obcí

28. 2. 2020 SCLLD

Dne 21. ledna 2020 jsme se na Ministerstvu zemědělství zúčastnili semináře pro MAS ke změnám našich strategií souvisejících zejména s implementací článku 20 Občanská vybavenost (…)

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 4. výzvě IROP

25. 2. 2020 SCLLD

Dne 25. 11. 2019 byla vyhlášena 4. výzva v rámci IROP s názvem: MAS Bobrava – IROP – výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, která (…)

Aktuálně k dotacím na Občanskou vybavenost obcí

19. 2. 2020 SCLLD

Ozýváme se s aktuálními informacemi k dotacím na občanskou vybavenost obcí v rámci čl. 20 přes MAS Bobrava.  Proběhla aktualizace Pravidel 19.2.1 pro žadatele. Veškeré informace k čl. 20 jsou (…)

MAS vyhlašuje 4. výzvu IROP!

25. 11. 2019 SCLLD

Dnes 25. 11. 2019 vyhlašujeme výzvu IROP č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti dopravy (chodníky + bezpečnostní prvky) (…)

Setkání k čl. 20 Občanská vybavenost obcí

20. 11. 2019 SCLLD

Dne 6. listopadu 2019 jsme uspořádali setkání k novým dotačním možnostem na občanskou vybavenost obcí, tzv. článek 20, kterou bude MAS v rámci Programu rozvoje (…)

Setkání k dotačním možnostem na podporu občanské vybavenosti obcí

21. 10. 2019 SCLLD

Tímto bychom rádi pozvali aktéry z území MAS na setkání k dotačním možnostem na podporu občanské vybavenosti obcí prostřednictvím MAS Bobrava (tzv. článku 20 Programu rozvoje (…)

Avízo výzvy č. 4 IROP

26. 8. 2019 SCLLD

V září 2019 plánujeme vyhlásit 4. výzvu v rámci IROP s příjmem žádostí o dotaci na MAS do 31. 12. 2019.   Výzva bude zaměřena na podporu následujících aktivit: (…)

Vybrané žádosti o dotaci ve výzvě PRV č.4!

31. 7. 2019 SCLLD

Dne 29. 7. 2019 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci podaných ve výzvě PRV (…)