Veřejná projednání

7. 4. 2021 SCLLD

Veřejná projednání výstupů dotazníkových šetření a návrhů aktivit pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027. Pomozte nám co nejlépe nastavit aktivity (…)

Za lepší život v okolí Bobravy – DOTAZNÍK

4. 3. 2021 SCLLD

Chcete ve Vašem okolí něco změnit? Nelíbí se Vám něco? Dejte nám to vědět! Dotazník najdete pod tímto odkazem. Otázky jsou pouze 4 a odměníme 5 (…)

Vyhlášení 8. výzvy PRV

26. 2. 2021 SCLLD

MAS vyhlašuje ke dni 25. 2. 2021 8. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky přes Portál (…)

Avízo 8. výzvy PRV

19. 2. 2021 SCLLD

Dne 25. 2. 2021 plánujeme vyhlásit 8. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 8. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti (…)

Vybrané žádosti o dotaci v 7. výzvě PRV

27. 10. 2020 SCLLD

Dne 27. 10. 2020 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení, alokací vyhlášených Fichí a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci (…)

Přijaté žádosti o dotaci na MAS v rámci 7. výzvy PRV

21. 9. 2020 SCLLD

Dne 20. 9. 2020 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 7. výzvě PRV zaměřené na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Na MAS (…)

Prezentace ze seminářů k 7. výzvě PRV

14. 9. 2020 SCLLD

Ve dnech 8. 9. a 10. 9. 2020 jsem uspořádali semináře pro žadatele v rámci 7. výzvy PRV zaměřené na podporu zemědělských investic a občanské (…)

Pozvánka na semináře k 7. výzvě PRV

7. 9. 2020 SCLLD

Tímto všechny potenciální žadatele o dotaci v rámci 7. výzvy PRV zveme na semináře pro žadatele, které se uskuteční ve dnech:  8. 9. 2020 od (…)

MAS vyhlašuje 7. výzvu PRV

10. 8. 2020 SCLLD

Dnes 10. 8. 2020 vyhlašujeme 7. výzvu PRV zaměřenou na podporu zemědělských investic a občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky (…)

Avízo 7. výzvy Programu rozvoje venkova

28. 7. 2020 SCLLD

V rámci PRV nám zbývá nedočerpaná alokace, proto plánujeme dne 10. 8. 2020 vyhlásit 7. výzvu PRV s ukončením příjmu žádostí o dotaci do 20. (…)

Mapka podpořených projektů MAS

27. 7. 2020 Dotace, SCLLD

Mapka podpořených projektů v rámci našich výzev se nám pěkně plní …podívejte se, kam všude již podpora putovala. 😊 Interaktivní mapa na tomto odkaze.

Změna finančního plánu PRV schválena aneb chystáme další výzvu!

24. 7. 2020 SCLLD

Na základě průběžné realizace projektů nám v Programu venkova rozvoje zbývá k rozdělení 1 743 748,- Kč. O rozdělení zbývající alokace rozhodla Valná hromada MAS (…)

Výsledky věcného hodnocení ve výzvě PRV č. 6

14. 7. 2020 SCLLD

Ve dnech 9. 7. 2020 a 10. 7. 2020 se uskutečnila jednání Vyběrové komise, na kterých došlo k bodovému hodnocení žádostí o dotaci v 6. výzvě (…)

Přijaté žádosti o dotaci v 6. výzvě PRV

8. 6. 2020 SCLLD

Dne 5. 6. 2020 jsme ukončili příjem žádostí o dotaci v 6. výzvě PRV zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí. Na MAS jsme obdrželi celkem (…)

Aktualizovaný strategický rámec investic MAP

25. 5. 2020 MAP vzdělávání, SCLLD

Řídícím výborem MAP byla schválena aktualizace strategického rámce investic škol a školských zařízení platná k 18. 5. 2020. Zařazení investičního záměru ve strategickém rámci je (…)