Přírodní zahrady

28. 3. 2023 Dění v regionu, SCLLD

Přijďte zjistit, jak pečovat o zahradu přirozeným způsobem a bez chemie a jak vytvořit zdravou zahradu plnou barev, vůní a života 13. 4. 2023 se (…)

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 10

1. 3. 2023 SCLLD

Dne 28. 2. 2023 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 10. výzvě PRV zaměřené na podporu zemědělských podniků a občanské vybavenosti obcí. Na MAS (…)

Schválení Programového rámce IROP

7. 2. 2023 SCLLD

Programový rámec IROP MAS Bobrava byl schválen! Po vyhlášení výzev CLLD ze strany MMR, bude možné začít vyhlašovat výzvy v rámci našeho území. MAS Bobrava (…)

10. výzva Programu rozvoje venkova

2. 2. 2023 SCLLD

Dne 27. 1. 2023 jsme vyhlásili 10. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  10. výzva PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti obcí (…)

Avízo 10. výzvy PRV

23. 1. 2023 SCLLD

Dne 27. 1. 2023 plánujeme vyhlásit 10. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 10. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti (…)

Propagace SCLLD formou podpory komunitních akcí

13. 6. 2022 SCLLD

Minulý týden byla schválena podpora žádostí podaných ve výzvě „Propagace SCLLD formou podpory komunitních akcí“. Sešlo se více žádostí než byla původní vyhlášená částka. Abychom (…)

Vyhlášení 9. výzvy PRV

17. 1. 2022 Různé, SCLLD

MAS vyhlašuje ke dni 17. 1. 2022 9. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí a na podporu zemědělských podniků. Příjem žádostí o dotaci na (…)

AVÍZO 9. výzvy PRV

13. 1. 2022 SCLLD

Dne 17. 1. 2022 plánujeme vyhlásit 9. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 9. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu zemědělských podniků (…)

Schválení koncepční části SCLLD 2021-2027

7. 10. 2021 SCLLD

Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a po drobných připomínkách byla naše Koncepční část strategie schválena! Její aktuální (…)

Vybrané žádosti o dotaci v 8. výzvě PRV

3. 6. 2021 SCLLD

Dne 2. 6. 2021 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení, alokací vyhlášených Fichí a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci (…)

Veřejná projednání

7. 4. 2021 SCLLD

Veřejná projednání výstupů dotazníkových šetření a návrhů aktivit pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027. Pomozte nám co nejlépe nastavit aktivity (…)

Za lepší život v okolí Bobravy – DOTAZNÍK

4. 3. 2021 SCLLD

Chcete ve Vašem okolí něco změnit? Nelíbí se Vám něco? Dejte nám to vědět! Dotazník najdete pod tímto odkazem. Otázky jsou pouze 4 a odměníme 5 (…)

Vyhlášení 8. výzvy PRV

26. 2. 2021 SCLLD

MAS vyhlašuje ke dni 25. 2. 2021 8. výzvu PRV zaměřenou na podporu občanské vybavenosti obcí. Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky přes Portál (…)

Avízo 8. výzvy PRV

19. 2. 2021 SCLLD

Dne 25. 2. 2021 plánujeme vyhlásit 8. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova –  Avízo 8. výzvy PRV. V rámci této výzvy zaměřené na podporu občanské vybavenosti (…)

Vybrané žádosti o dotaci v 7. výzvě PRV

27. 10. 2020 SCLLD

Dne 27. 10. 2020 Řídící výbor MAS na základě výsledků věcného hodnocení, alokací vyhlášených Fichí a doporučení Výběrové komise schválil finanční podporu Žádostí o dotaci (…)